Woensdrecht de lasten, Reimerswaal de lusten

Het is officieel: het windpark ZE-BRA gaat er komen en twee windturbines zullen heel dicht bij de dorpskern van Ossendrecht worden geplaatst. Dit ondanks het fantastische verzet van Windstil en de bezorgde burgers van de gemeente.

Zonder voldoende steun van de plaatselijke bevolking zullen de twee windmolens worden geplaatst. Zo is het als grote winst gepresenteerd dat de molens een klein beetje naar het zuiden zullen worden geplaatst. In werkelijkheid scheelt dit voor de inwoners van Ossendrecht vrijwel niets! De overlast zal nog altijd enorm zijn en dat vinden wij niet acceptabel!

De zittende coalitie van ABZ, CDA en VVD heeft ingestemd met de nieuwe molens en stemden tegen een motie van AKT om één molen te schrappen.

Volgens wethouder en CDA-lijsttrekker Jeffrey van Agtmaal zou één windturbine niet voldoende zijn. Want zonder de tweede windturbine zou Woensdrecht niet voldoen aan de Regionale Energie Strategie (RES). Dit zal vast kloppen, maar we moeten nooit de energiestrategie boven de gezondheid van onze inwoners plaatsen.

We moeten nooit vergeten dat de overheid de burger moet dienen en niet zich blind moet gaan staren op verschillende overeenkomsten en strategieën die tussen verschillende overheden zijn gesloten.

Daarbij hulde voor AKT, D66 en de PvdA, die de gezondheid van onze burgers op één hebben gezet door te pleiten voor het schrappen van één molen! Ook hulde voor Windstil, die op een goede wijze zich hebben laten horen en voor hun sterke betoog tijdens het inspreken in de Gemeenteraad!

Wij hebben ons al eerder geuit tegen de windturbines en met name WT17 die een enorme overlast zal gaan veroorzaken voor de Ossendrechtse bevolking. Meerdere in Ossendrecht zeggen nu al last te hebben van de windturbines die iets dieper in de polder geplaatst zijn, die molens zijn een stuk lager. De windmolens die nu gepland staan zullen maar liefst 200 meter hoog worden!

De Conservatieve Partij wil dat de burgers kunnen ingrijpen op verregaande beslissingen die de gemeente wilt nemen. Daarvoor willen wij een gemeentelijk referendum introduceren.

Dus als het college of de gemeenteraad een plan heeft voor wind- of zonneparken, migranten- of vluchtelingenopvang of iets anders ingrijpends, dan zou de Woensdrechtse bevolking zich daarover moeten kunnen uitspreken in een volksraadpleging, een referendum om te beslissen of de plannen mogen worden uitgevoerd.

Het zorgt voor meer burgerparticipatie én kan de kloof tussen burger en politiek deels overbruggen!

Burgers van Woensdrecht, onthoud in maart goed wie de overlastturbines hebben gesteund!


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *