Overheden zijn veel te machtig geworden. Door steeds maar groter wordende lijst reguleringen en het decentraliseren vanuit Den Haag komen steeds meer bevoegdheden en daarmee macht bij de Gemeente terecht.

De Conservatieve Partij wil de invloed van de overheid zover mogelijk indammen. Wij zullen ons inzetten voor een verantwoord fiscaal beleid. De Gemeente mag geen onnodige uitgaven doen waar burgers geen positief effect van merken.