Wethouder Schuurbiers moet terugtreden!

Wethouder Rainier Schuurbiers (ABZ) heeft zichzelf diep in de nesten gewerkt. Hij was ontslagen vanwege wangedrag, maar dit was niet bekend bij de gemeenteraad. CON vindt dat Schuurbiers per direct moet aftreden.

Zijn integriteit is zodanig in twijfel getrokken, dat zijn positie onhoudbaar is geworden, zijn aanblijven ongeloofwaardig en het College enorm veel schade lijdt.

Als hij kiest aan te blijven en de coalitie hem de hand boven het hoofd houdt, schaadt dat óók de gemeenteraad en het aanzien van de hele gemeente.

Woensdrecht is niet de enige gemeente waar het fout gaat, maar wel hebben wij de unieke positie om het goede voorbeeld te geven aan de rest, als we die kans durven aan te pakken. Als wethouder Schuurbiers vast blijft plakken aan de Collegestoel, betekent dat simpelweg dat de oude, foute bestuurscultuur nog altijd heerst.

Woensdrecht verdient een nieuwe start, een frisse wind! Wij vergeten niet wat hier nu gebeurd is, en wij vergeten ook de impact die dit schandaal op het aanzien van het bestuur heeft niet. Woensdrechtenaren moeten dingen als dit onthouden wanneer ze over twee jaar het eindvonnis over deze termijn zullen geven in het stemlokaal.

Naast de integriteit van de bestuurders moet ook de andere kant van de munt worden besproken: ondermijning. Pogingen ondernemen het bestuur of individuele wethouders te intimideren om bepaalde beslissingen te nemen of niet te nemen. Dit soort ondermijning mag nooit worden aanvaard en moet keihard worden bestreden. De integriteit van onze bestuurders is van groot belang, maar de weerbaarheid van het bestuur is van levensbelang.

CON is glashelder: Treed terug, Schuurbiers! Voor het belang van alle inwoners, de integriteit en het aanzien van het gemeentebestuur en voor het vertrouwen dat mensen in de lokale politiek hebben.

CON staat voor een Nieuwe Start voor Woensdrecht!

Word lid en strijd met ons mee voor een prachtige toekomst!


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *